شناسنامه اثر

زبان واسط کاربری : فارسی
نوع نرم افزار : ویندوز اپلیکیشن و محتواهای تحت وب
تولیدکننده : شرکت ایده پردازان فناوری اطلاعات الفبا و موسسه مبتکران اندیشه گستر روانمهر
تاریخ تولید : مهر 1394 تا مهر 1396
سیستم عامل : ويندوز
وضعیت عرضه : در حال عرضه

توضیحات کلی نرم افزار

توجه معمولاً تحت عنوان مجموعه وسیعی از توانایی‌‌ها، فرآیند‌ها، و موقعیت‌های شناختی توضیح داده می‌شود. توجه یک فرآیند ذهنی است که فرد را قادر به انتخاب و تمرکز روی برخی از محرک‌ها و نادیده گرفتن سایر محرک‌‌های محیط می‌سازد. سازه‌های تکانش‌گری و عدم توجه از ویژگی‌های کلیدی از توانایی خود نظارتی و بخش جدایی ناپذیر از رشد کودکان سن مدرسه است.

اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی(ADHD)، اختلال رشدی عصبی است که با سه ویژگی اصلی یعنی نارسایی توجه، بیش فعالی و تکانشگری توصیف می‌شود. علائم بی‌توجهی در کودکان دارای اختلال کمبود توجه- بیش فعالی نسبت به علائم بیش‌فعالی و تکانش‌گری،‌ در بزرگسالی بارزتر و پایدارتر خواهد بود.‌این فرض وجود دارد که وظایف آموزش توجه منجر به بهبود ورودی کلی فرآیند شناختی، فراهم کردن زمینه کارآمدتر و موثرتر برای دیگر توانایی‌های شناختی می‌شود. در میان روش‌‌های رایج آموزش توجه، امروزه بازی‌‌های رایانه‌ای به عنوان یک ابزار مناسب آموزش توجه نظر پژوهشگران را به خود جلب کرده است.

از آنجایی که بازی‌‌های رایانه ای برنامه‌‌های بسیار متنوعی هستند که می‌توانند توجه کودکان را جلب و یادگیری را آسان کنند، بازی رایانه‌ای بهبود توجه به منظور افزایش آستانه توجه کودکان گروه سنی 9-11 و همچنین کودکان دارای اختلال کمبود توجه- بیش فعالی طراحی شده است. انتخاب نوع بازی‌ها در‌این نرم افزار بر اساس تقویت پایین ترین سطح توجه، توجه متمرکز، و متعاقب آن بالاترین سطح توجه، توجه تقسیم شده، بوده است تا بتوان به طور کلی آستانه توجه کودکان را بالا برد.

بازی رایانه‌ای بهبود توجه از چه نظر حائز اهمیت است؟

  • بهبود توجه در کودکان عادی و کودکان دارای اختلال کمبود توجه-بیش فعالی منجر به افزایش میزان یادگیری، بهبود کیفیت زندگی و فعالیت‌های روزمره زندگی می‌شود.
  • ا‌نگیزه پیشرفت و کسب امتیاز در بازی بهبود توجه،کودکان منفعل را به تکاپو و ا‌ندیشیدن وادار می‌کند.
  • بازی‌ها برای یادگیری مفید فرض شد‌ه اند به علت‌اینکه آن‌ها می‌توانند بازخورد فوری ‌ایجاد کنند.
  • بازی‌‌ها به بازیکن اجازه می‌دهند، تلاش کند، خطا کند، و سپس بدون ‌اینکه چیزی از دست بدهد مجدداً تلاش کند. به عبارت دیگر، بازی‌ها فرصت‌های یادگیری تجربی را به بازیکن ارائه می‌دهند.
  • بازی‌ها به سبب افزایش انرژی ذهنی منجر به تعدیل انرژی فیزیکی شده که در بازداری رفتار کودکان بویژه کودکان دارای اختلال کمبود توجه- بیش فعالی موثر است.

راهنمای نرم افزار