آموزش قرآن برای کودکان (بچه های آسمانی)

فیلم دموی کلی نرم افزار


شناسنامه اثر

زبان واسط کاربری : فارسی
نوع نرم افزار : ویندوز اپلیکیشن و محتواهای تحت وب
تولیدکننده : شرکت ایده پردازان فناوری اطلاعات الفبا
تاریخ تولید : مهر 1396
سیستم عامل : ویندوز
وضعیت عرضه : در حال عرضه

توضیحات کلی نرم افزار

قرآن، پیام روشن الهی است که همه انسان ها را به راستی و رستگاری دعوت می کند. از صدر اسلام تا کنون، آموزش این پیام جاودانه الهی، از مهم ترین اهداف تعلیم و تربیت در میان مسلمانان بوده است. در کشور ما نیز، به اقتضای جایگاه دین اسلام در فرهنگ مردم ایران و جایگاه ویژه قرآن در اعتقادات دینی، باید آموزش قرآن مورد توجه همگان باشد تا شرایط مساعد برای تحقق اهداف این آموزش فراهم آید. از این رو، درس قرآن در میان درس های گوناگون دوره های تحصیلی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

محتوای آموزش قرآن در دوره ابتدایی با توجه به جامعیت آموزش قرآن و اصول حاکم بر این آموزش، که مهم ترین آن جذاب و دلپذیر بودن محتوا و روش های تدریس با تاکید براستفاده ازهنر برای دست یابی هرچه بیش تر به پیامدهای عاطفی آموزش است. محتوای آموزش قرآن در دوره ابتدایی از بخش های زیر تشکیل می شود:

  1. استماع سوره ها و آیات کتاب درسی از نوار آموزشی: تلاوت زیبای قرآن از جاذبه های هنری قرآن کریم است که همه افراد را درسنین مختلف به سوی خود جذب می کند. از سوی دیگر در آموزش هایی که به نوعی با آموزش زبان ارتباط دارد، مهم ترین و اولین گام، شنیدن است. شنیدن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن مهارت های اصلی زبان آموزی است. از این رو اهمیت شنیدن به عنوان اولین گام آموزش قرآن روشن می شود. بهره گیری از استماع سوره های قرآن، این فرصت را پیش می آورد تا آموزش قرآن قبل از توانایی دانش آموزان در خواندن صامت ها و مصوت ها، آغاز شود.
  2. پیام های قرآنی: پیام های قرآنی، عبارات یا آیات معمولاً کوتاه، شعار گونه و حکمت آمیزی از قرآن کریم است که ضمن برخورداری از زیبایی و بلاغت، مفهوم ارزشمند اخلاقی، تربیتی، اعتقادی و اجتماعی خاصی را دارد. آشنایی با پیام های قرآنی نیزهم طریقیت دارد وهم موضوعیت؛ طریقیت دارد زیرا در درس قرآن به ویژه در دوره ابتدایی به اقتضای موضوع و هدف های آموزش مورد نظر، امکان درک معنا و مفهوم موضوع یادگیری برای دانش آموزان، کم تر فراهم می شود. به طور کلی، این امرمی تواند یک نقص محسوب شود و حتی از نظر روان شناسی یادگیری، برخی پیامدهای نامطلوب داشته باشد.
  3. داستان ها ی قرآنی: این داستان ها، بخش دیگری از معارف قرآنی هستند که از نظر محتوا و قالب برای دانش آموزان دوره ابتدایی تناسب دارند .در هرپایه تحصیلی چند داستان قرآنی انتخاب شده است که دانش آموزان پس از روخوانی و قرائت آیات مربوط به آن داستان آشنا می شوند.