بازی و ریاضی کودکان

فیلم دموی کلی نرم افزار


شناسنامه اثر

زبان واسط کاربری : فارسی
نوع نرم افزار : ویندوز اپلیکیشن و محتواهای تحت وب
تولیدکننده : شرکت ایده پردازان فناوری اطلاعات الفبا
تاریخ تولید : مهر 1395
سیستم عامل : ويندوز
وضعیت عرضه : در حال عرضه

توضیحات کلی نرم افزار

هدف بزرگ ریاضیات، تقویت فکر کودک می باشد. و هر چه زودتر حاصل شود ،احتمال موفقیت او در زندگی آینده بیشتراست کودک از زمانی که به دنیا می آید ،ریاضیات را در اثر تجربه محیط اطراف خودمی آموزد ، زیرا کلیه اشیا اطراف کودک به نوعی با ریاضیات ارتباط دارد و او بدون آنکه از ریاضیات و مفهوم کلی آن اطلاعاتی داشته باشد ،روابط ریاضی و موارد استفاده علمی آن را فرا می گیرد.سوال کودک درباره اشیا اطراف خود به روابط ریاضیات موجود بین اشیا مربوط می شود. به نظر می رسد کودکان برای یادگیری نگرش ها ،پیشداوری ها و ارزش های اخلاقی والدین و معلمان خود آمادگی دارند .گرچه مطمئنا"نمی دانیم که نگرش های والدین در مورد ریاضیات تا چه حد در کودکان تاثیر می گذارد با این وجود بسیاری از دانش آموزان درس ریاضی را یک درس دشوار می دانند . مفاهیم و مهارت های ریاضی در درون خود با هم یک ارتباط نزدیک و شبکه ای دارند . لذا برنامه ریزی و آموزش باید به شکلی باشد که دانش آموزان این ارتباطات و روابط درونی را درک کنند و ریاضیات را به صورت یک پارچه یاد بگیرند . همچنین ریاضیات شامل :کلیه ارتباطات ریاضی با زندگی روزمره ،سایر علوم وکاربرد های آن در زندگی علمی آینده دانش آموز است .به این ترتیب در برنامه درسی و آموزشی ،برقرار کردن پیوند ریاضیات با کاربرد هایش در زندگی روزمره و سایر علوم از قبیل :هنر ،علوم طبیعی و علوم اجتماعی باید مد نظر قرار گیرد ،چرا که می دانیم یکی از هدف های آموزش عمومی در مدارس ابتدایی این است که دانش آموزان برای زندگی آینده افرادی مستقل بار آیند و بتوانند در زندگی خود و همچنین برای جامعه ای که در آن زندگی میکنند فردی مفید ومصمم در کارها باشند . برای دست یابی به این هدف، مدارس باید فرصت لازم جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات ،تصمیم گیری و کسب مهارت در کاربرد ابزارهای هوشمندانه در حل مسایل را به دانش آموزان خود بدهند و کمک کنند تا روابط زیبا و منطقی را که در فرمول های ریاضی وجود دارد درک کنندو به کار ببرند.

نرم افزار بازی و ریاضیِ کودکان به عنوان یکی از محصولات آموزشی برای گروه سنی الف و ب طراحی شده است. این محصول حدوداً حاوی 300 بازی آموزشی است که شامل آموزش اعداد، شمارش، جداول ارزش مکانی(یکان، دهگان، صدگان)، آشنایی با رنگ‌ها، سیر توالی و الگویابی، عملگرها(جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و مساوی)، ساعت، قرینه یابی و تقارن، اشکال هندسی، حل مسأله، جداول سودوکو و مفاهیم پایه (کوتاه‌تر، بلندتر، هم اندازه، کمتر، بیشتر، کوچکتر، بزرگتر و تساوی) می باشد که به عنوان نرم افزار کمک آموزشی برای گروه سنی مذکور در آموزش ریاضی با استفاده از تکنیک بازی در نظر گرفته شده است.